SecurityMS

Tuleohutuse koolitused

Meie tuleohutuskoolitused on loodud selleks, et tagada teie meeskonnale põhjalikud teadmised ja praktilised oskused, mida on vaja igapäevastes ja eriolukordades ohutult toimida.

Usaldage meid turvalisuse tagamisel.

Meie kursused on koostatud vastavalt viimastele standarditele ja neid viivad läbi tase 6 kvalifikatsiooniga tuleohutuseksperdid.

Tuleohutuskoolitus koos Evakuatsiooniõppusega

Meie tuleohutuskoolitus on loodud selleks, et varustada osalejaid vajalike teadmiste ja oskustega, kuidas kriisiolukorras, nagu tulekahju korral, ohutult ja tõhusalt tegutseda. Koolitus keskendub praktilisele lähenemisele ja kriisiplaanide mõistmisele, et tagada ohutu evakuatsiooni läbiviimine hädaolukorras. Kursus käsitleb järgmisi peamisi teemasid:

 • Tuleohutuse ja evakuatsiooniplaanide mõistmine ning rakendamine.
 • Reaalsete olukordade analüüs ja tulekustutamise harjutused.
 • Põhjalik loeng tuleohutuse tagamise tähtsusest.
 • Koolituse lõpus viiakse läbi evakuatsiooniõppus, millele järgneb detailne tagasiside, et tõsta teadlikkust ja valmisolekut tuleohutuse aspektides.

Iga osaleja saab kursuse lõpus asjakohase tagasiside ja soovitused, kuidas oma asutuses tuleohutusprotokolle paremini järgida ja rakendada.

Tulekustuti käsitlemise koolitus

Tulekustuti on esmane abivahend tulekahju korral, ja selle efektiivne kasutamine võib päästa elusid ning vara. Meie meistriklassis õpetame töötajaid tulekustuteid oskuslikult kasutama, andes neile kindlustunde kriitilistes olukordades tegutseda.

Koolituse sisu hõlmab järgmist:

 • Tulekustutusvahendite põhitõed ja nende tööpõhimõtted.
 • Erinevate kustutusainete ja -seadmete tutvustus.
 • Praktiline kustutusharjutus reaalsete leekidega, et kinnistada õpitut.

Meie koolitus kestab umbes 30 minutit teooriat, millele järgneb käed-külge harjutus. Osalejad lahkuvad koolitusest teadmisega, kuidas eri tüüpi kustuteid tõhusalt rakendada erinevates olukordades. Meie eesmärk on tagada, et iga koolituse läbinu tunneks end valmis tegutsema ning teaks, kuidas tulekahju tekkehetkel kiirelt ja õigesti reageerida.

Tuleohutuse Eest Vastutava Isiku Koolitus (Grupile)

See koolitus on suunatud neile, kes vastutavad tuleohutuse eest ettevõtetes ja asutustes, sealhulgas tuleohutusaruannete koostamine ja enesekontroll, evakuatsiooni korraldamine ning tuleohutusnõuete täitmine. Kursus on ideaalne ka ettevõtete ja kinnistute omanikele ning teistele, kes on seotud tuleohutuse juhtimisega.

Õppekava eesmärk: Osalejad saavad vajalikud teadmised ohutu evakuatsiooni korraldamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks organisatsioonis.

Kursusel käsitletavad teemad hõlmavad:

 • Enesekontrolli ja tuleohutusaruannete koostamine.
 • Tulekahjude põhjuste ja riskide hindamine.
 • Tuleohutuse korraldamise põhimõtted ja dokumentatsioon organisatsioonis.
 • Ehitusliku tuleohutuse tagamine.
 • Tuleohutusalaste paigaldiste hooldus ja töövalmidus.
 • Tuleohutusalaste koolituste läbiviimine ja korraldamine.
 • Tuletööde nõuded.

Koolituse läbinud oskavad:

 • Mõista ja järgida tuleohutusega seotud õigusakte.
 • Korraldada ettevõtte tuleohutust.
 • Läbi viia tuleohutuse enesekontrolli ja koostada tuleohutusaruandeid.
 • Juhendada töötajaid tuleohutusalaselt.

Tuleohutusalane Töötajate Juhendamine

Selle koolituse eesmärk on õpetada töötajaid, kuidas töökohas tulekahju korral korrektselt ja tõhusalt tegutseda.

Koolitusmeetodid: Kursusel kasutatakse mitmekesiseid õppemeetodeid, sealhulgas loenguid, arutelusid, videomaterjale, reaalsete olukordade analüüsi ning praktilisi harjutusi.

Koolituse ülesehitus: Kursus jaguneb teoreetiliseks osaks, mis kestab umbes 90 minutit, ja praktiliseks tulekustuti kasutamise harjutuseks.

Koolituse tulemus: Kursuse läbimisel on osalejad tuttavad oma töökoha tulekustutusseadmetega ja oskavad neid efektiivselt kasutada.

Võta meiega ühendust

Kui teil on huvi meie pakutavate tuleohutuskoolituste vastu või soovite rohkem teavet spetsiifiliste tuleohutusnõuete ja -kursuste kohta, nagu tuletööde koolitus, tuleohutusalane enesekontrolli koolitus või tulekustutite kasutamise õpe, siis palun kasutage allpool olevat vormi, et meiega otse ühendust võtta. Meie kogenud meeskond vastab teie päringutele kiiresti ja pakub asjatundlikku nõu, kuidas tagada tuleohutus nii töökohal kui ka kodus.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.